WSTĘP
Warunkiem korzystania z usług jest zaakceptowanie regulaminu w procesie rejestracji w serwisie (założenie konta).
Nazwa serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

DEFINICJE
Baza Kont - zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w serwisie przez użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane na potrzeby świadczenia usług serwisu HobbyJoin
Dane – treści dodawane przez użytkownika
Konto anonimowe - użytkownik udostepnia jedynie swoje imię, miasto i wiek.
Konto półpełne - użytkownik udostępnia zdjęcie profilowe, imię i inicjał nazwiska (o ile je uzupełnił), miasto i wiek.
Konto pełne - użytkownik udostępnia zdjęcie profilowe, imię i nazwisko (o ile je uzupełnił), miasto i wiek.
Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między użytkownikiem a HobbyJoin z chwilą akceptacji regulaminu przez użytkownika
Usługi - wszelkie świadczenia HobbyJoin na rzecz użytkowników wykonywane nieodpłatnie.
Użytkownik - osoba która założy konto w serwisie po zaakceptowaniu regulaminu.

FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
Prezentowanie, udostępnanianie informacji dotyczących uprawianego hobby, oraz szukanie aktywności innych użytkowników.
Łączenie się w grupy hobbystyczne i wspólne uprawianie swojej pasji. Przykładowe użycia portalu są dostępne pod adresem https://www.hobbyjoin.com/info.php

UCZESTNICTWO W SERWISIE
OGÓLNE
Rejestracja w serwisie oraz korzystanie z konta jest bezpłatna.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania rejestracji w serwisie.
Akceptując niniejszy regulamin użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HobbyJoin w celu prawidłowego świadczenia usług serwisu.
-Zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w serwisie w celu świadczenia przez HobbyJoin usług i dostarczania funkcjonalności serwisu.
-Jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w serwisie udzieliły takiego zezwolenia.
-Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w serwisie danych czy wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia.
-Użytkownik poprzez umieszczenie danych w serwisie udziela HobbyJoin niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych danych jak ich zapis na serwerze. Dzięki temu podane dane będą widczone dla innych hobbystów.
-Przestrzeganie praw autorskich.
-Powstrzymywanie się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych użytkowników.
UŻYTKOWNIK NIE MOŻE
-W ramach serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów czy robaków.
-Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu, lub utrudniające dostęp do kont innych użytkowników.
-Działania użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
-Zamieszczać treści zakazanych, upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji
-Uzyskiwać od innych użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych w celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem.
-Podszywać się pod inne osoby.
-Rozsyłać spamu.
MODUŁ EVENT DRIVE
EventDrive może być wykorzystywana przez osoby, które ukończyły 18 lat.
Jesli nie masz 18 lat to dogadaj się z jakąś pełnoletnią osobą którą znasz z którą pojedziecie.
PASAŻER JEST OBOWIĄZANY
-Przed wejściem do pojazdu upewnić się że to jest ten pojazd którego oczekiwaliśmy np. po zdjęciu kierowcy, nuemrze rejestracyjnym, marce pojazdu.
-Nie przewozić produktów, towarów, substancji lub zwierząt, które mogłyby powodować zakłócenie prowadzenia pojazdu lub rozproszenie uwagi kierowcy.
-Zachowywać się tak aby nie rozpraszać kierowcy.
-Nie śmiecić w pojeździe.
-Powiadomić kierowcę(np. smsem) o opóźnieniach w dotariu na miejsce spotkania.
KIEROWCA JEST OBOWIĄZANY
-Posiadać aktualne prawo jazdy, OC i przegląd techniczny.
-Przestrzegać wszystkich przepisów, dotyczących prowadzenia pojazdów.
-Poinformować pasażerów o zmianie terminu przejazdu lub o opóźnieniach.
-Poinformować pasażerów o kosztach przed podróżą(najlepiej w systemie w wiadomościach prywatnych). Aby zapobiec wymuszeniom dużo wyższych opłat przez kierowcę oszusta.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU
Serwis nie odpowiada za szkody wynikłe podczas spotkań użytkowników. Na pierwsze spotkania wybieraj miejsca publiczne. Staraj się nie spotykać z osobami o których nic nie wiesz i nie masz jak ich zweryfikować.
Serwis nie odpowiada za zawartość linków dodanych przez innych użytkowników
Serwis nie jest organizatorem aktywności ani eventów dodanych przez użytkowników
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego użytkownika względem innego czy też osób trzecich w związku z aktywnościami organizowanymi za pośrednictwem serwisu.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść czy prawdziwość informacji zamieszczanych przez użytkowników.
Za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez użytkowników ponoszą odpowiedzialność wyłącznie użytkownicy wysyłający wiadomości,
HobbyJoin nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. Takie dane są poglądami i opiniami danego użytkownika a nie twórców serwisu.
HobbyJoin nie odpowiada za zdarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem serwisu.
W przypadku roszczeń związanych z opublikowaniem przez użytkownika danych(np. wizerunku osób trzecich) - odpowiedzialność w tym zakresie ponosi użytkownik, który opublikował sporne dane.
EVENT DRIVE
Serwis nie jest stroną umowy zawieranej przez niego z innymi użytkownikami w celu wspólnego poniesienia kosztów przejazdu.
Serwis nie ma kontroli nad zachowaniami użytkowników, oraz nie zarządza pojazdami którymi dokonywane są przejazdy.
Serwis nie kontroluje prawidłowości i prawdziwości ogłoszeń jak i ogłoszeniodawców.
Serwis nie prowadzi usług transportowych, ani nie prowadzi działalności przewoźnika.
Użytkownicy (kierowcy lub pasażerowie) działają wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Serwis nie odpowiada za szkody wynikłe podczas przejazdu użytkowników.

REKLAMACJE
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie na email admin@hobbyjoin.com
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane najszybciej jak to możliwe. Czasu rozpatrywania zgłoszenia nie podaje z racji wielu czynników.
Najważniejszymi z nich to aktualny brak personelu jak również początkowa faza działania portalu. Czyli po naszemu "mam tylko dwie ręce".

DANE OSOBOWE I INNE DANE
Kontakt do administratora danych: admin@hobbyjoin.com
Możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem

Zarejestrowanie do serwisu i przetwarzanie danych osobowych przez HobbyJoin poprzedza potwierdzenie użytkownika zapoznania się i akceptacji regulaminu
Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług poprzez usunięcie swojego konta poprzez zgłoszenie na admin@hobbyjoin.com
Przetwarzamy informacje przekazane przez użytkowników po to, by umożliwić wszystkim jak najpełniejszą i najefektywniejszą komunikację
z przyjaciółmi i znajomymi.

Przy zakładaniu konta wymagamy podania nam następujących danych.
- Imienia i inicjału nazwiska np. Michał C. lub całego nazwiska (użytkownik sam wybiera jak bardzo chce się przedstawić)
Nie musisz podawać nazwiska. Wystarczy sam inicjał. Nawet jeśli przy rejestracji podasz pełne nazwisko to podczas dodawania każdej aktywności będzie wybór czy chcesz się podpisać pełnymi danymi czy np. tylko imieniem.
- Adresu e-mail. Po weryfikacji emaila - zostanie on zaszyfrowany dzięki czemu już nie bedzie dostępny w systemie.
- Miasta - abyś nie widział informacji o spotkaniach z drugiego końca kraju(choć jeśli będziesz chciał to znajdziesz je przez wyszukiwarkę)
- Rok urodzin. Aby było wiadomo ile masz lat. Jak również moduł Event Drive wymaga pełnoletności do podróżowania samochodem z obcymi osobami. Nigy nie wiesz na kogo trafisz.

Bez tych danych nie możemy prawidłowo wykonać umowy a tym samym zawrzeć jej z Tobą , dlatego jeżeli ich nie podasz - nie będziesz mógł korzystać z serwisu.

Twoje dane przetwarzamy przez czas obowiązywania umowy,

Swoje dane możesz zmienić w ustawieniach swojego konta.
Nie możesz zmienić zmienić swojego głównego miasta. Aby to zrobić skontaktuj się z administratorem admin@hobbyjoin.com
Można dodać kolejne miasta (np. jeśli w jednym mieszkasz a w innym uczysz się lub pracujesz, i te kolejne miasta można usunąć)
Możesz też całkowicie skasować konto(wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny) (bez żadnych opłat czy konsekwencji). To również wymaga kontaktu z administratorem admin@hobbyjoin.com
Serwis nie będzie weryfikował podanych danych osobowych przy logowaniu, ale przynajmniej imię powinno być prawdziwe co ułatwi kontakt między hobbystami oraz stworzy jakąkolwiek nić zaufania.
Dane osobowe są widoczne dla zalogowanych użytkowników serwisu. To które dane będą widoczne - zależy od tego którym profilem się podpiszesz.
Podawane przez użytkownika dane o aktywnościach są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe(np. google), czego użytkownik ma świadomość i na co użytkownik wyraża zgodę.

ZABLOKOWANIE I/LUB USUNIĘCIE KONTA
HobbyJoin ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia konta użytkownika, którego działania uzna za niezgodne z regulaminem, szkodliwe dla serwisu bądź innych użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę serwisu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
HobbyJoin zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania serwisu.
HobbyJoin zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji,
Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na łamach serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
Po zmianach regulaminu użytkownik powinien niezwłocznie
zapoznać się ze zmianami. W przypadku niezaakceptowania tych zmian użytkownik powinien powstrzymać się od logowania

PLIKI COOKIE
Transmisja pomiędzy przeglądarką a serwerem jest szyfrowana za pomocą SSL.
HobbyJoin korzysta z plików Cookie.
Cookie służy do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Dzięki temu nie musisz się logować co kliknęcie.
To jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki - znajdziesz w dokumentacji przeglądarki, lub w internecie.
Ciasteczka i inne formalizmy