Szczegóły aktywności grupy
24 August 2019
Edukacyjny Rajd Rowerowy Śladami Energii Odnawialnej
W celu poznania walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi grójeckiej zakończony piknikiem z ogniskiem

i kiełbaskami na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Częstoniewie.

Szczegóły wkrótce.
Zapisz do swojego kalendarza
Wydarzenie archiwalne
Rozmowa z założycielem
Event drive
Ciasteczka i inne formalizmy